Server

Server

Server

Server

Server

0

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!

Bộ lọc

Dell

Theo hãng

ASUSTOR
Dell
HPE

Theo cấu hình

1 Socket
2 Socket
3 Socket

Theo Chassis

Rank 1U
Rank 2U
Rank 3U

Theo giá

Giá từ 0 - 10.000.000 VNĐ
Giá từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ
Trên 30.000.000 VNĐ
1 2